IniciServeisReciclatgeBiodieselContacte
 

Biodièsel - El Biocombustible més viable:

El biodièsel és un combustible net que pot ser utilitzat com una alternativa per al diesel fòssil.
Sense motor o ajustos d'equips hauran de canviar de petroli a biodièsel.  A diferència
del  diesel fòssil, el biodièsel no es basa en combustibles fòssils que s'han d’emmagatzemar
en l'escorça terrestre durant milions d'anys, doncs es genera a través de l'agricultura moderna.
Les collites poden ser cultivades per produir oli per biodièsel directament o millor encara, pot produir olis vegetals
per a la cuina, el que es recuperarà després.

 

Cinc avantatges del biodièsel: 

 1. El biodièsel és un combustible net i renovable, amb propietats de combustió similar al dièsel fòssil. 

 2. Es fa de triglicèrids derivats d'origen vegetal i és neutral en el cicle del carboni. 

 3. Té molts avantatges sobre els tradicionals combustibles derivats del petroli,
incloent les emissions del tub d'escapament i menys biodegradació. 

 4. Es pot utilitzar directament en els motors dièsel existents. 

 5. Pot ser distribuït a través del transport de combustible i la infraestructura de distribució.